Lotura interesgarriak


Euskaltzaindia
http://www.euskaltzaindia.net/

ZEHAZKI gaztelania-euskara hiztegia
http://ehu.es/ehg/zehazki/

Espainieraren Errege Akademia
http://www.rae.es/rae.html

ELHUYAR gaztelania-euskara/euskara-gaztelania hiztegia
http://www.euskara.euskadi.net/r59-15172x/eu/hizt_el/index.asp

Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartea
http://www.eizie.org/

© Letra: Hizkuntza zerbitzuak 2012 · T 672 246 660 · 948 211 228 · Uharte - Iruñea · Nafarroa · info@traduccionesletra.com